top of page
Search

IPMA Delegaatide nõukogu läkitus

Rahvusvaheline Projektijuhtimise Assotsiatsioon (IPMA) on föderatsioon, kuhu kuuluvad 68 liikmesriigi assotsiatsioonid, kes teevad koostööd projektijuhtimise tunnustamiseks ja edendamiseks kaasates selleks huvipooli üle kogu maailma.


Oma kevadkoosolekul Lissabonis arutas IPMA delegaatide nõukogu hea valitsemise olulisust organisatsiooni strateegia edukaks rakendamiseks läbi projektide. Tippjuhtkonna kohustuseks on kehtestada põhimõtted, määrata üldised suunad, sobivad raamistikud ja kultuur, mille abil projektid, programmid ja projektiportfellid aitaksid organisatsioonil tagada oma ärieesmärkide saavutamist. Valitsemise raamistikud peaks integreerima organisatsiooni projektid, programmid ja projektiportfellid, et pakkuda algatusi juhtivatele inimestele pigem võimalusi kui olema takistuseks.

Projektide, programmide ja projektiportfellide hea valitsemine peaks peegeldama organisatsiooni väärtusi ja põhimõtteid ning toetama organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamist, järgides omanike poolt seatud piiranguid ning võttes arvesse nii lepingulisi ja seadusjärgseid nõudeid kui ka kultuurilisi ja eetilisi norme. Hea valitsemine nõuab ka aktiivset kontrolli organisatsiooni kõigi investeeringute üle.


Projektide edukuse ja jätkusuutlike tulemuste saavutamine nõuab tippjuhtkonnalt aktiivsust. Lissabonis kohtunud IPMA liikmesriikide assotsiatsioonid esitavad üleskutse eestvedamiseks üle kogu maailma, et hea valitsemise kaudu aktiivselt toetada projekte, programme ja projektiportfelle ning nendega seotud inimesi.


Oma sõnavõtus kinnitas IPMA president Reinhard Wagner IPMA seisukohti öeldes: “IPMA on projektisuunitlusega organisatsioon ja seega teostab projekte, programme ja ohjab projektiportfelle, et saavutada strateegilisi eesmärke. Oma juhatuses määrasime ametisse peaprojektijuhi (Chief Project Officer), kes vastutab projektide, programmide ja projektiportfellide valitsemise eest. Kutsume üles kõiki juhte seda eeskuju järgima ja rakendama selliseid rahvusvahelisi standardeid nagu ISO 21505 või IPMA OCB®, et edendada head valitsemist ning olla edukam.”


See läkitus on avaldatud üheaegselt kõigi IPMA 68 liikmesriigi assotsiatsiooni poolt. Lissabon, Portugal 26.märts 2017.


IPMA president Reinhard Wagner on valmis andma kommentaare. Palun võtke ühendust info@ipma.world

4 views0 comments

Komentarai

Įvertinta 0 iš 5 žvaigždučių.
Kol kas nėra įvertinimų

Pridėti vertinimą
bottom of page