top of page
Search

Spiraalne dünaamika

Spiraalne dünaamika juhtimises – need sõnad on viimastel aastatel üha populaarsemaks muutunud. Spiraalse dünaamika alused pani paika ameerika psühholoog C.Graves, kaugetel 1960datel. Lähtuvalt A.Maslow’i inimvajaduste püramiidist, arendas Graves välja oma inimväärtuste süsteemi hämmastava mudeli.


Spiraalse dünaamika keskmes on meemide uurimine – nähtamatud, sügavamad mõtteviisid, mis inimesi sageli alateadlikult mõjutavad. Meem avaldub maailmavaate, väärtussüsteemi, psühholoogilise eksistentsi taseme, uskumuste struktuuri, mõtteviisi ja eluviisi kujul. Sageli esinevad sama ettevõtte erinevates osakondades erinevad meemid (väärtused), ka ühe ja sama osakonna või meeskonna piires võib esineda erinevaid meeme, mis teevad meeskonnatöö keerulisemaks. Ka suuremahulised struktuuri muudatused võivad ebaõnnestuda, kui ignoreeritakse täielikult inimeste vastupanu, ehk esile kutsuvaid meeme.

Millised on spiraalse dünaamika tasemed ja väärtused, kirjeldab 11.novembril toimuval online seminaril EPMA juhatuse liige, Anna Nositš. Anna on kogenud projektijuht, meeskonnajuht, coach ning konsultant.

84 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page