top of page
Team Meeting

Workgroups

If you would like to participate in any of the working groups, mentioned below, then please contact the team leader and we will welcome you among us!  
The Wall of Ideas

EPMA strategy, communication and marketing team

If you have a heart and drive for the digital marketing - social media platforms like facebook, instagram, etc. or you have experiences from the field of design thinking or project management, then contact: Gözell Haug (gyzell.haug@epma.ee)

Marketing Company
Graphic Shapes

EPMA qualification and

certification team

Epma provides project management certification in Estonia. Together with the Estonian Qualification Authority, EPMA team memebers formulated new project management qualification standard, that is compatible with the IPMA ICB4 requirements. This team also prepares and provides, in coworking with the EPMA training partners, nesesssary trainings for the qualification exam. If you want to join this team or need more informatiion, contact: Taavi Tamberg (taavi@pc.ut.ee).

Terminoloogia töögrupp

Töögrupp on avatud ekspertide võrgustik, kuhu otsime pidevalt juurde erialase tekstiga töötavaid inimesi., et tagada eestikeelse projektijuhtimise alase terminoloogia areng. Eesti Keele Instituudi abil on loodud ühtsel platvormil teiste erialasõnastikega Projektide, programmide ja portfellide juhtimise mõistete ja terminite baas (P3M - https://sonaveeb.ee/ds/p3m). See terminibaas on loodud erinevate rahvusvaheliste eeskujude ja Eestis juba varasemalt loodud lähedaste valdkondlike sõnastike baasilt aastatel 2017 - 2019 Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni poolt kokku pandud toimkonnas. 2023. aasta töö seisu kohta on koostatud ka poster. Terminibaasi täiendatakse vastavalt uue teabe laekumisele. P3M terminikomisjoni koosseisus on näiteks: Arvi Kuura, Reet Soosaar, Karit Jäärats ja Taavi Tamberg TÜ Pärnu kolledžist, Algis Perens Tallinna Tehnikaülikoolist, Martin Sillaots Tallinna Ülikoolist, Lily Loidap Tallinna Majanduskoolist, Epp Immato Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest, Marika Katarina Arendia Elita von Wolsky, Tiit Valm, Gunnar Kuhi, Anna Nosits, Liina Freivald, Lermo Pohlak jt Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni liikmetena. Kontakt: Taavi Tamberg taavi.tamberg@ut.ee. Eraldi on oluline välja tuua eestikeelse projektijuhtimise terminoloogia osas ka vastavate ISO standardite tõlkemeetodil ülevõtmine - soovitame kõigil kasutada.

Poster 2023.jpg

Training and seminary team

Creating and sustaining project management environment and comunity, is one of the main goals in EPMA. This team of training and seminary, brings together specialists from the various fields to train, coach, mentor and share experiences and know-hows of the project management. We provide different trainings for both members and non members : IT project management development program, project managers hour, Young Crew seminaries (ABC of PM), Baltic PM Days conference etc. For more information contact: Gözell Haug (gyzell.haug@epma.ee).

Crowd Applausing
IPMA_ICB_book_pic.jpg

IPMA ICB certification

International project management certificates: A, B, C and D, are being provided in Estonia through the exam. Team works closely together with the Latvian and Lithuanian partners, to create one Baltic cetification platform, that traines both the exam performers and valuers. More information: Taavi Tamberg: taavi@pc.ut.ee.

EPMA Young Crew and university level cowork

Young Crew is a community that unites young, activce project managers, who have the same goal - to become the worlds best project manager! Young Crew provides the knowledge and also gives an opportunity to really make a differnece – organize events in Estoni and also involving international speakers, communicate with the Young Crews in other countries and expand the professional network. Young Crew also collaborates with the universities in academical and practical levels.

Cheerful marketing people brainstorming
bottom of page