top of page

Fri, 06 Dec

|

Location is TBD

KUTSEEKSAM – 6. detsember 2024

Kutsseeksamile osalemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 20.11.2024. Eksami täpne aeg ja koht antakse e-posti teel teada kõigile, kes on esitanud dokumendid tähtaegselt ja eksamile registreerinud aadressil eksam@epma.ee.

Aeg ja koht

06 Dec 2024, 09:00 – 13:00

Location is TBD

Sündmusest

Kutsseeksamile osalemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 20.11.2024. Eksami täpne aeg ja koht antakse e-posti teel teada kõigile, kes on esitanud dokumendid tähtaegselt ja eksamile registreerinud.

Kutsetunnistus “Projektijuht, tase 6” on suunatud vähemalt 3 aastat projektijuhina töökogemust omavatele inimestele, kes soovivad tõendada oma projektijuhi kompetentsuse taset Eestis või rahvusvahelisel tasandil. “Vanemprojektijuht, tase 7” kutse taotlemise eelduseks on 5 aastane töökogemus keerukate projektide juhtimisel. “Nooremprojektijuht, tase 5” kutse omandamisel on eelduseks väike kogemus projektides osalemisel. Kutse omistamine toimub kutsestandardi, sellele vastava kutse andmise korra ja hindamisstandardite kohaselt. Kutseeksam koosneb:

  • kirjalikust test;
  • grupitöö;
  • intervjuu.

Eksami ja kutsetunnistuse korralduse ja sisuga on võimalik täpsemalt tutvuda EPMA kodulehel.

Eksamile on lubatud ainult isikud, kes on tähtaegselt esitanud hindamisstandardites toodud ja taotlemiseks vajalikud vormikohased dokumendid ja tasunud kutseomistustasu (esitada koopia maksekorraldusest, sh soovi korral paberil kutsetunnistuse tasu). Dokumendid palume edastada digiallkirjastatult eksam@epma.ee.

Kutsetunnistustasu palume kanda Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni arveldusarvele nr EE672200221054927617. Selgituseks märkida “kutseomistamistasu” ja maksja ees- ja perekonnanimi.

Lisainfo kutse- ja hindamisstandardi, kutse taotlemise tingimustele, kehtivate nõuete, esitatavate dokumentide jm kohta saab meie kodulehelt, Kutsekoja kodulehelt või e-posti aadressilt eksam@epma.ee.

Jaga seda sündmust

bottom of page