top of page
Team Meeting

Projektijuhtimise kutsed

Eesti Vabariigis kehtiv kutsesüsteem on kompetentsipõhine, mis tähendab seda, et kutse taotleja peab kutsekomisjonile tõestama vastava kutse juurde kuuluvate kompetentside omamist.

 

Kompetentsid on erinevate tasemete juures veidi erinevad ning nende kohta leiate täpse info vastava taseme kutsestandardist. Kutsekoda SA Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu otsusega on Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioonile kutse andmise õigus kõigile projektijuhtimisega seotud kutsetasemetele (tase 5-7). Sama otsusega kinnitati ka kutse andmise kord projektijuhtimise kutseala kutsetele. Vastavalt sellele kehtivale kutsete andmise korrale võtame jooksvalt vastu projektijuhi kutse taotlemiseks vajaminevaid dokumente. Avalikult välja kuulutatud kutseeksamite ajad on väljas EPMA sündmuste kalendris.

The Wall of Ideas

Kutseeksami hinnad on vastavalt tasemele:

(EPMA ei ole käibemaksu kohuslane alates 1.05.2017)

Kutsestandard
Esmataotlemine
Taastõendamine
Vanemprojektijuht (tase 7)
471 €
182 €
Projektijuht (tase 6)
347 €
132 €
Nooremprojektijuht (tase 5)
112 €
76 €

PS! Lisandub 2,5 EUR, kui taotleja soovib paberil kutsetunnistust!

Casual Business Meeting

Kutsekomisjon koosneb järgmistest liikmetest:

 

Täpsemalt EKR ja EQF kohta soovitame lugeda Kutsekoja koduleheküljelt. Lühidalt olgu mainitud siinkohal vaid, et EKR loomine algas 2005. aastal ning 8-tasemeline EKR jõustus 1. Septembril 2008. aastal uue kutseseadusega. EKR on suhestatud Euroopa elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistikuga (EQF).

 

Kuidas asuda taotlema projektijuhtimisega seotud kutsetunnistust?

  1. Tutvu ja täida vajalikud dokumendid (avaldus, eneseanalüüsi vorm, läbiviidud projektide raport jm). 

  2. Maksa kutsekomisjoni tasu (vt eelpool) Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni arveldusarvele nr EE672200221054927617. Selgituseks märgi: kutseomistamistasu, taotleja ees- ja perekonnanimi. Kui vajad makse teostamiseks arvet, anna sellest palun teada 

  3. Edastada tähtaegselt dokumendid koos CV, isikut tõendava dokumendi koopia ja maksekorralduse koopiaga aadressil eksam@epma.ee digiallkirjastatult. Kõigil esitatud failidel peab olema nimetuses “perenimi_eesnimi_faili sisu kajastav märksõna”.

  4. Ole valmis eksamil andma oma parimat sooritust.

 

Edu!

 

Soovitame tingimata põhjalikult tutvuda eelmainitud dokumentidega ja korduma kippuvate küsimustega.

Kontaktisik

Taavi Tamberg

tel +372 511 6767

eksam@epma.ee

bottom of page