top of page

T, 04. juuni

|

Tallinn

KUTSEEKSAM Tallinna Majanduskooli lõpetajatele – 4. juuni 2024

Tallinna Majanduskooli projektijuhtimise eriala lõpetajatel toimub EPMA poolt läbi viidav kutseeksam. Töömaailmast liitujatele on kutsseeksamile osalemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg 18.05.2024.

KUTSEEKSAM Tallinna Majanduskooli lõpetajatele – 4. juuni 2024
KUTSEEKSAM Tallinna Majanduskooli lõpetajatele – 4. juuni 2024

Time & Location

04. juuni 2024, 23:00

Tallinn, A. H. Tammsaare tee 147, Tallinn, Eesti

About the event

Aeg:  4. juuni 2024

Koht: A. H. Tammsaare tee 147, Tallinn, Eesti

Kutsseeksamile osalemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 18.05.2024. Eksami täpne aeg ja koht antakse e-posti teel teada kõigile, kes on esitanud dokumendid tähtaegselt ja eksamile registreerinud.

Kutsetunnistus “Projektijuht, tase 6” on suunatud vähemalt 3 aastat projektijuhina töökogemust omavatele inimestele, kes soovivad tõendada oma projektijuhi kompetentsuse taset Eestis või rahvusvahelisel tasandil. “Vanemprojektijuht, tase 7” kutse taotlemise eelduseks on 5 aastane töökogemus keerukate projektide juhtimisel. “Nooremprojektijuht, tase 5” kutse omandamisel on eelduseks väike kogemus projektides osalemisel. Kutse omistamine toimub kutsestandardi, sellele vastava kutse andmise korra ja hindamisstandardite kohaselt. Kutseeksam koosneb:

  • kirjalikust test;
  • grupitöö;
  • intervjuu.

Eksami ja kutsetunnistuse korralduse ja sisuga on võimalik täpsemalt tutvuda EPMA kodulehel.

Eksamile on lubatud ainult isikud, kes on tähtaegselt esitanud hindamisstandardites toodud ja taotlemiseks vajalikud vormikohased dokumendid ja tasunud kutseomistustasu (esitada koopia maksekorraldusest, sh soovi korral paberil kutsetunnistuse tasu). Dokumendid palume edastada digiallkirjastatult eksam@epma.ee.

Kutsetunnistustasu palume kanda Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni arveldusarvele nr EE672200221054927617. Selgituseks märkida “kutseomistamistasu” ja maksja ees- ja perekonnanimi.

Lisainfo kutse- ja hindamisstandardi, kutse taotlemise tingimustele, kehtivate nõuete, esitatavate dokumentide jm kohta saab meie kodulehelt, Kutsekoja kodulehelt või e-posti aadressilt eksam@epma.ee.

Share this event

bottom of page