top of page

Tegevuskava Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni (EPMA) tegevusvõimekuse arendamiseks

kysk-logo-ee-400x55.jpg

Projekti periood: 01.04.2022 – 31.07.2022

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital 4000 euroga.

 

Projekti eesmärk: luua arengukava koos selle juurde kuuluva tegevuskavaga EPMA kui organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamiseks läbi liikmeskonda ja võrgustikku kaasava strateegilise plaanimise, et suurendada projektijuhtimise valdkonnas kogemuste vahetust ning teadmuse levikut erinevate majandusharude ja eluvaldkondade vahel.

Projekti tulemusena valmib läbi koosloomelise strateegilise planeerimise protsessi EPMA uue perioodi arengukava koos selle juurde kuuluva tegevuskavaga. Ühiselt välja töötatud sihiseade raamistab selgelt EPMA kui vabaühenduse tegevussuundad piisava pingutusega järgmiseks arenguhüppeks, sh analüüsitakse kõiki tänaseid organisatsiooni põhitegevusi ning kavandatakse liikmeskonna ja sihtgrupi esindajate ootustest lähtuvalt võimalikud uued tegevussuunad. Arengukava seab selged eesmärgid ning võimaldab nende elluviimise kaudu suurendada EPMA mõjukust, kasvatada koostöövõrgustikku. 

bottom of page