top of page
Image by Khara Woods
Business Agility töögrupis hakkame otsima ja diskuteerima erinevate ärilise paindlikkuse ilmingute ja perspektiivide üle, et leida parimad teadmiste jagamise viise. Iga organisatsiooni paindlikuks muutumise arengutee on unikaalne, aga koos saame jagada õppetunde ja parimaid praktikaid kuidas sellel teekonnal suurimaid eksimusi vältida.

ORGANISERS:

EPMA_favicon_B.png
BAE_3Dlogo.jpg

Töögrupp Business Agility

Business Agility

Rääkides paindlikest organisatsioonidest (business agility), tuleb tõdeda, et endiselt on selle mõiste ümber palju väärarusaamu, -tõlgendusi ja valesti mõistmist. Näiteks on tihti esimeseks pähetulevaks mõtteks, et see on  tarkvaraarenduse või vähemalt IT-keskne – ja see pole õige.

 

Paindlik (ehk agiilne) organisatsioon tähendab paindlikkust organisatsiooni kultuuris, juhtimises, strateegias ja haldamises, mis loob väärtust kõigile huvigruppidele, kes tegutsevad ebakindlas, keerulises ja selgelt määratlemata keskkonnas. Paindlikkus koondab  neid organisatsiooni kvaliteediomadusi, mis võimaldavad organisatsioonidel kiiresti reageerida muutustele nii sise- kui ka väliskeskkonnas, kaotamata seejuures oma põhitegevuse fookust. Ärilise paindlikkuse (business agility) kõige olulisemateks omadusteks on kohanemisvõime, paindlikkus ja tasakaal.

 

Tänapäeval on organisatsiooni paindlikkus paljude organisatsioonide üks fookusteemasid. Business Agility teemagrupp keskendub selle tuumale, küsides “Mis on agiilne organisatsioon?”, “Kuidas saab organisatsioonis paindlikkust  suurendada ja arendada ehk teisisõnu kuidas muuta organisatsiooni kohanemisvõimelisemaks?”

 

Business Agility teemagrupp on loodud koostöös EPMA ja Business Agility Europe võrgustikuga.

Liitu meie Business Agility töögrupi uudiskirjaga!
Aitäh!
Kas me joondume tuleviku või mineviku järgi?

Mõiste Business Agility (äriline paindlikkus) koondab endas kvaliteediomadusi, mis võimaldavad organisatsioonidel kiiresti reageerida muutustele nii sise- kui ka väliskeskkonnas, kaotamata seejuures oma põhitegevuse fookust. Ärilise paindlikkuse tuumaks ja kõige olulisemateks omadusteks on kohanemisvõime, paindlikkus ja tasakaal. Teisisõnu on Business Agility palju enamat kui ainult IT-arendus või agiilse tarkvara või tootearenduse skaleerimine.

Ärilise agiilsuse, paindlikkuse või ka väleduse mõistmine ja sellega kursis olemine on muutumas üha olulisemaks kõigile organisatsioonidele, kes soovivad ellu jääda nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis. Mis siis on äriline paindlikkus organisatsioonikultuuri, juhtimise, mõttemustrite ja innovatsiooni mõttes?

Organisatsioonid, kes ei ole paindlikud, ei muutu ega õpi, kelle innovatsiooniprotsessid ei toimi piisavalt kiiresti, on juba praegu hädas ja jõuavad varsti kriitilise stagnatsiooni seisu. Need, kes toetuvad ainult „ennast tõendanud“ äriprotsessidele ja „truuks“ vanadele mõttemustritele, jäävad varem või hiljem konkurentsis maha, sest nad ei suuda piisavalt kiiresti kohaneda ärikeskkonna muutustega.

BAE_toogrupp.png

Mõiste „agiilne“ („agile“) ei ole eestikeelse ega ka rahvusvahelise suhtluse keskkonnas veel lõpuni paika loksunud, seda terminit mõistetakse sageli valesti ja seetõttu on selle kohta palju tõlgendusi. Kuigi sõna pärineb ajalooliselt IT arenduse maailmast, on see tänaseks levinud palju laiemale pinnale ja organisatsioonide kontekstis on tekkinud mõiste “äriline paindlikkus” (Business Agility). See on midagi enamat kui mõni meetod, metoodika, praktika või käitumismuster. Ärilise paindlikkuse eesmärk on luua organisatsioonile väärtust, olenemata sellest kuidas konkreetselt on väärtus määratletud.

bottom of page