top of page

Füüsilise isiku liitumisavaldus

Isiku andmed

Eesnimi*

Perenimi *

isikukood *

E-post *

Telefon *

Aadress:

Tänav. Maja/korter. Postiindeks. Vald/linn

Töökoht:

Ametikoht:

EPMA juriidilise liikme töötaja puhul valige juriidilise isiku nimi, muul juhtimil valige 'Muu'. Üliõpilase puhul sisestage märkuste lahtrisse õppeasutus ja eeldatav lõpetamise aasta.

Projektijuhtimise sertifikaat *

Sertifikaat:

Märkused:

Soovin liituda:

koolitused, konverentsid jm) töögrupiga

kutsestandard Eestis; sertifitseerimise ja ühtlustatud PJ raamistiku eeliste tutvustamine ettevõtetes jm

projektijuhtimise-alase info vahendamine veebilehe, uudiskirja jm kaudu; raamatutest ülevaadete kirjutamine; projektijuhtimise semantika ühtlustamine; oskussõnastike loomine jm

Kinnitus

Your content has been submitted!

bottom of page