top of page

Korduma Kippuvad Küsimused

 • Mis on kutsestandard?
  Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Vaata veel…
 • Mis on kutsesüsteem?
  Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele. Vaata veel…
 • Kas kutsestandard on rahvusvaheliselt tunnustatud?
  EPMA omab praegu õigust välja anda Eesti kutsetunnistusi projektijuhtimises, mis baseeruvad IPMA ICB rahvusvahelisel kompetentside standardil. Kutseeksami eduka läbimisega ei omistata taotlejale siiski rahvusvahelist sertifikaati, vaid Eesti kutsetunnistust, mida tunnustatakse omandatud projektijuhtimise alaste kompetentsikogumite mõõdikuna. IPMA rahvusvahelise sertifikaadi väljastamise õigus on EPMA-l 2017. aastast.
 • Milleks mulle kutsetunnistust vaja on?
  Eesti kutsetunnistus on üheks eriala kompetentsuse standardseks mõõdikuks. Kutsetunnistuse olemasolu võimaldab üheselt tõendada oma projektijuhi kompetentsuse taset Eestis.
 • Millised on kutse taotlemise eeltingimused?
  Kutse taotlemise eeltingimused ja taotlemiseks vajalike ja esitatavate dokumentide loetelu on määratletud kutse andmise korras. Mõned täpsustused on tehtud ka vastavate kutsete hindamistandardites (vaata dokumentide alt) on: * Vanemprojektijuht, tase 7 puhul nõutav, et läbiviidud projektide raport peab kirjeldama Kutsestandardis toodud kompetentside rakendamist reaalsetes olukordades programmide ja keerukate projektide juhtimisel, sealhulgas eriti teiste (alam)projektijuhtide juhendamist käitumuslike kompetentside osas. Läbiviidud projektide raportis kirjeldatud projektid peavad kajastama üle 50% koormusega 5 aastast töökogemust projektijuhina viimase kaheksa aasta perioodis, sealhulgas kolm aastat programmide ja keerukate projektide juhtimisel. Põhiteksti maht peaks olema 10-15 lk (lisad 5-10 lk) kattes minimaalselt 11 (max 14) tegevusnäitajat „projektijuhtimise protsesside läbiviimise“ kompetentsi alt, 7 (max 9) tegevusnäitajat „inimeste juhtimine projektis“ kompetentsi alt ja 4 (max 5) tegevusnäitajat kompetentsi „projekti kohandamine keskkonnaga“ alt. * Projektijuht, tase 6 kutse taotlemise eeltingimuseks on 3 aastane töökogemus projektide juhtimisel viimase viie aasta jooksul. Läbiviidud projektide raport peab kirjeldama Kutsestandardis toodud kompetentside rakendamist reaalsetes olukordades piiratud keerukusega projektides. Põhiteksti maht peaks olema 10-15 lk (lisad 5-10 lk) kattes minimaalselt 11 (max 14) tegevusnäitajat „projektijuhtimise protsesside läbiviimise“ kompetentsi alt, 7 (max 9) tegevusnäitajat „inimeste juhtimine projektis“ kompetentsi alt ja 2 (max 5) tegevusnäitajat kompetentsi „projekti kohandamine keskkonnaga“ alt. Projektides osalemise perioodi on taotleja avalduse põhjal võimalik pikendada. * Nooremprojektijuht, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused on: a) erialase kutseõppe tasemeõppe õppekava läbimine täies mahus, või; b) vähemalt keskharidusega ja erialase täienduskoolituse läbimine, või; c) vähemalt 1-aastane töökogemus projektijuhtimise meeskonnas ja erialase täienduskoolituse läbimine.
 • Mida tähendab varasem 3-aastane projektijuhtimise kogemus?
  Projektijuhtimise kogemus ei pea olema järjestikustel aastatel ja kindlasti mitte ühe tööandja juures töötades, kuid see peab katma kalendriliselt 36 kuud (mitte paralleelselt toimunud projektidega kaetav, kuigi paralleelselt toimuvad projektid tasub ikka välja tuua!). Eksamil võivad osaleda kõik isikud, kes suudavad tõendada 3-aastast projektijuhtimise kogemust (ja tingimata mitte kolmel järjestikusel aastal). Küll aga oleks hea, kui kogemused ei oleks varasemad kui 10 aastat.
 • Kui tihti on plaanis eksameid korraldada?
  Kutseeksameid on plaanis korraldada kaks korda aastas, juuni kuus ning detsembris. Vajadusel korraldatakse lisaeksami päevi.
 • Millised dokumendid tuleb taotlemisel esitada?
  Kutse taotlemise eeltingimused ja taotlemiseks vajalike ja esitatavate dokumentide loetelu on määratletud kutse andmise korras. Mõned täpsustused on tehtud ka vastavate kutsete hindamistandardites (vaata dokumentide alt). Põhimõtteliselt on oluline esitada vormikohane avaldus, CV, täidetud eneseanalüüsi vorm, osadel tasemetel ka läbitud projektide raport, koopiad isikut tõendavast dokumendist ja maksekorraldusest. Enne esitatavate dokumentide täitmist tuleb kindlasti tutvuda kõigi dokumentidega, mis puudutavad kutse omistamist. Nõuetele vastavad taotlusdokumendid tuleb saata digiallkirjastatult e-meili aadressile eksam@epma.ee
 • Kas on vajalik enne eksamit veel läbi töötada/lugeda täiendavaid materjale?
  Lisaks meie kodulehel viidatud materjalidele tasub ettevalmistamiseks tutvuda ka IPMA ICB 4.0 (PDF alla laadimine) nõuetega. Laena raamat Better Practices of Project Management Based on IPMA Competences, tutvu ja harju eestikeelsete mõistetega ja jälgi koolitusi, nagu näiteks Äripäeva Akadeemia.
 • Kust ma saan rohkem informatsiooni?
  Meie kodulehelt, Kutsekoda SA koduleheküljelt või e-posti aadressil eksam@epma.ee.
bottom of page