Sertifikaadid ja kutsetunnistused

EPMA pakub koostöös Kutsekojaga projektijuhtimise kutsetunnistusi ning Läti Projektijuhtimise Assotsiatsiooniga IPMA sertifitseerimisteenust!

Kutsesüsteemi dokumendid

Alljärgnevalt on toodud Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni poolt antavate projektijuhtimise kutsetunnistuse taotlemisega seotud dokumendid:

  1. Kutsetunnistuse omistamise avaldus

  2. Eneseanalüüsi vorm taotlejale

  3. Taotleja läbiviidud projektide raport 

  4. Projektide keerukuse hindamise vorm

  5. Hindamisstandard Vanemprojektijuht, tase 7

  6. Hindamisstandard Projektijuht, tase 6

  7. Hindamisstandard Nooremprojektijuht, tase 5

  8. Kutse andmise kord (kinnitatud Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu otsusega nr 11, 31.12.2018 )

  9. IPMA Competence Baseline (ICB) 3.0. Inglise-Eesti sõnastik