top of page
Search

Osale rahvusvahelises uuringus!

Hei, kes Sa oma töökohal või ka vabakutselisena juhid arendustegevusi, projekte või toetad projektipõhiseid tegevusi, siis palun aita meil osaleda rahvusvahelises projektijuhtimise karjääri ja tasustamise uuringus. Projektipõhine töö omab majanduses üha tähtsamat rolli ja projektistumine süveneb. Seetõttu on IPMA seadnud eesmärgiks mõista projektijuhtide palga ja karjääri kujunemist, viies selleks läbi rahvusvahelise võrdleva uuringu meie kutseala arengusuundade ja trendide kajastamiseks.


See annab meile kõigile võimaluse võrrelda oma palka ja karjääri võimalusi valdkonna keskmisega rahvusvahelises mastaabis. Uuringus osalevad 14 riiki - Saksamaa, Austria, Iirimaa, Ühendkuningriik, Holland, Horvaatia, Poola, Eesti, Hispaania, Portugal, Mehhiko, Peruu, Ekvador ja Indoneesia. Uuringut viivad läbi IPMA (International Project Management Association) ning uuringupartner EBS University. Eestis koordineerib küsitluse läbiviimist EPMA (Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsioon). Küsimustikule vastamine võtab umbes 10-20 minutit. Uuring toimub 19. novembrist 2021. - 30 jaanuarini 2022.


Kui oled projekti juhtimas mitmele organisatsioonile, siis vastates mõtle palun eelkõige ühe organisatsiooni peale kellele sa tasu eest projekte või programme juhid või midagi arendad, oled projektijuhtidele toeks vm viisil projektidega seotud. Andes oma panuse, saad osa oluliselt rahvusvahelisest uuringust, mille tulemusi kajastame oma kanalites lähikuudel.


Palun vasta küsitlusele aadressil: https://ebs.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cVewZWsovc6sQaq (saad valida vastamise keele peale esimest tutvustavat teksti).

Konfidentsiaalsus: Tulemusi käsitletakse anonüümselt ja konfidentsiaalselt ning avaldatakse kokkuvõtlikult, et ei oleks võimalik teha järeldusi üksikisikute või organisatsioonide kohta. Me uurime näiteks seda, millises ärivaldkonnas ja kui suures ettevõttes projektijuhid töötavad, mis on töötasu, milline on töökoormus, kuidas saadakse ennast tööalaselt täiendada, kas mõne sertifikaadi omamine on kasulik jms. Nii saame kõik sellistele küsimustele kokkuvõtlikke ja võrdlevaid vastuseid.


Palun aidake ka küsitlust edasi levitada. Et küsitlusega saaksime rahvusvahelisse võrdlusesse, vajame vähemalt 350 vastust. Samuti on oluline, et jõuaksime selle küsitlusega võimalikult suure hulga erinevate ärivaldkondade projektijuhtideni – IT, ehitus, äriarendus, tööstus, logistika, teadus, haridus, turism, maamajandus, kultuur, noorsootöö, sotsiaalsed projektid, meedia jne.


19. detsembri seisuga on erinevates riikides vastanute hulk järgnev:

Uuringuga seotud küsimuste või kommentaaride korral võtke ühendust:

IPMA kontaktisik: Prof. dr. Yvonne Schoper IPMA (yvonne.schoper@ipma.world)

EPMA kontaktisik: Taavi Tamberg EPMA (taavi.tamberg@ut.ee)

322 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page