Team Meeting

Töögrupid

Kui soovid liituda mõne allpool kirjeldatud töögrupiga, siis võta ühendust töögrupi juhiga, kuna abikäed ja särasilmsed meeskonnaliikmed on alati teretulnud!
The Wall of Ideas

EPMA strateegia, teabe ja turunduse töögrupp

Kui EPMA strateegiliste eesmärkide, väärtuspakkumise, teenuste disaini, aga ka projektijuhtimise-alase info vahendamine veebilehe, sotsiaalmeediasse, uudiskirja jms sisu loomine ja turundamine on sinu südame asi, võta ühendust Gözelliga:  (gyzell.haug@epma.ee).

Marketing Company
Graphic Shapes

Kutsestandardi parendamise ja kutseeksami töögrupp 

Koostöös Eesti Kutsekojaga töötasid EPMA kutsestandardi ja kutseeksami töögrupi liikmed 2019. aastaks välja uue projektijuhtimise kutsestandardi, mis kirjeldab projektijuhtimise häid tavasid ja vajalikke oskusi lähtudes IPMA ICB4 raamistikust. EPMA on projektijuhtimise kutseandjaks Eestis. Kutsestandardi ja kutseeksami töögrupi peamiseks eesmärgiks on tõsta projektijuhtide ning organisatsioonide teadlikkust kutse omandamise vajalikkusest ning kutse andmise korrast Eestis. Koostöös EPMA koolituspartneritega korraldatakse ettevalmistavaid koolitusi, et tagada vajalik ettevalmistus eksamiks. Töögrupiga liitumiseks või lisainfo saamiseks võta ühendust Taaviga (taavi@pc.ut.ee).

Koolituste ja seminaride töögrupp

Projektijuhtide erialase teadmistepagasi laiendamine ning projektijuhtide kogukonna loomine ja hoidmine on EPMA südameasi. Koolituste ja seminaride töögrupp toob kokku erinevate valdkondade projektijuhid, et luua uut ja ühist teadmist, jagada olemasolevat kogemust ning laiendada silmaringi projektijuhtimise ning sellega seotud teemadel. Töögrupp korraldab eraldiseisvaid ürituste sarju nii oma liikmetele kui ka mitte-liikmetele: IT projektijuhtide arenguprogramm, projektijuhtide hommikud, Young Crew seminaride sari (projektijuhtimise ABC), Baltic PM Days konverents ning EPMA koostööpartneritega loodud ühised koolitused, seminarid ja konverentsid (näiteks Äripäeva koolitused, TopConf). Koolituste ja seminaride töögrupiga liitumiseks või lisainfo saamiseks võta ühendust Gözellga: (gyzell.haug@epma.ee).

Crowd Applausing
IPMA_ICB_book_pic.jpg

IPMA ICB sertifitseerimine

IPMA eksami korraldamise töögrupp seisab hea rahvusvahelise projektijuhtimise sertifikaadi IPMA A, B, C ja D taseme sertifitseerimise eest Eestis. Töögrupp teeb tihedat koostööd Läti ja Leedu partneritega, et luua ühine baltikumi-ülene sertifitseerimise platvorm, mis koolitab nii sertifitseerimise eksami hindajaid kui ka vastuvõtjaid. Töögrupiga liitumiseks või lisainfo saamiseks võta ühendust Taaviga: (taavi@pc.ut.ee)

EPMA Young Crew ja koostöö ülikoolidega 

Young Crew on noori hakkajaid projektijuhte ühendav kogukond, kellel kõigil on ühine eesmärk – saada maailma parimaks projektijuhiks! Young Crew annab nii projektijuhtimisalast taustteadmist kui ka võimaluse päriselt midagi ära teha – korraldada üritusi nii Eesti- kui ka rahvusvahelisel tasandil, hoida suhtlust teiste riikide Young Crew´dega ning laiendada oma professionaalset võrgustikku. Young Crew teeb tihedat koostööd ülikoolidega: osaleme projektijuhtimise õppekavade koostamises ja arendamises; toome EPMA (pikaajalise projektijuhtimise kogemusega) liikmeid ülikoolidesse külaliselektoriteks ning koostöös oma juriidiliste liikmetega aitame leida lõputööde teemasid, mis jäävad projektijuhtimise valdkonda. Kui soovid töögrupi kohta rohkem infot või astuda meie liikmeks, siis kirjuta Samulile: (samuli@mindcrafting.ee)

Cheerful marketing people brainstorming