White File Folders

Teadustööd

jm materjalid

Osaleme Eesti erialaliitude arendusnõunike võrgustikus, mis on kokku kutsutud Eesti Teadusagentuuri poolt. Oma liikmete aktiivse panustamise kaudu osaleme ka IPMA poolt organiseeritud projektijuhtimisalase teadus- ja arendustöös. Suuremaks eesmärgiks on koondada kokku ka Eesti ülikoolides töötavad projektijuhtimisega seotud õppejõud ning teadlased. Siinkohal esitleme uhkusega ka mõningaid tudengite projektijuhtimisalaseid uurimusi (lõputöid).

  • Liiva, Henri, Väljakutse esitamine Cobb's Paradox-ile. Magistritöö, 2018, TTÜ;

  • Lehtmets, Oliver , PROJEKTIPORTFELLI JUHTIMISE TEHNIKAD EESTI TOOTMISETTEVÕTETE NÄITEL, Magistri lõputöö, 2017 TTÜ.(fail);

  • Merine, Mall. Projektijuhi kutse arendamine Eesti Vabariigis, Lõputöö, 2018, TÜ Pärnu kolledž (otselink);

  • Algpeus, Kadri. Organisatsioonide projektijuhtimisalane küpsus Eestis. Diplomitöö, 2012, TÜ Pärnu kolledž (otselink);

  • Tamm, Viktoria, IT projektide ebaõnnestumise põhjuste ja eduka juhtimise analüüs, Magistritöö, 2019, TTÜ;

  • Hermann, Erko, Projektijuhtimise standardiseerimine ja optimeerimine surveseadmete tootmisel Estanc AS näitel, Magistritöö, 2019, TTÜ;

  • Chmil, Oleksandra, Parimate analüüsi ja projektijuhtimise praktikate rakendamise uuring IT - projektide edukuse tagamiseks valitud ettevõttes, Magistritöö, 2020, TTÜ.

Kindlasti on paljud tööd veel ka erinevates projektijuhtimise aspektides huvipakkuvad. Valik lõputöid veel TÜ Pärnu kolledži ja Tehnikaülikooli lehel.