top of page
White File Folders

Teadustööd

jm materjalid

Osaleme Eesti erialaliitude arendusnõunike võrgustikus, mis on kokku kutsutud Eesti Teadusagentuuri poolt. Oma liikmete aktiivse panustamise kaudu osaleme ka IPMA poolt organiseeritud projektijuhtimisalase teadus- ja arendustöös. Suuremaks eesmärgiks on koondada kokku ka Eesti ülikoolides töötavad projektijuhtimisega seotud õppejõud ning teadlased. Siinkohal esitleme uhkusega ka mõningaid tudengite projektijuhtimisalaseid uurimusi (lõputöid).

  • Liiva, Henri, Väljakutse esitamine Cobb's Paradox-ile. Magistritöö, 2018, TTÜ;

  • Lehtmets, Oliver , PROJEKTIPORTFELLI JUHTIMISE TEHNIKAD EESTI TOOTMISETTEVÕTETE NÄITEL, Magistri lõputöö, 2017 TTÜ.(fail);

  • Merine, Mall. Projektijuhi kutse arendamine Eesti Vabariigis, Lõputöö, 2018, TÜ Pärnu kolledž (otselink);

  • Algpeus, Kadri. Organisatsioonide projektijuhtimisalane küpsus Eestis. Diplomitöö, 2012, TÜ Pärnu kolledž (otselink);

  • Tamm, Viktoria, IT projektide ebaõnnestumise põhjuste ja eduka juhtimise analüüs, Magistritöö, 2019, TTÜ;

  • Hermann, Erko, Projektijuhtimise standardiseerimine ja optimeerimine surveseadmete tootmisel Estanc AS näitel, Magistritöö, 2019, TTÜ;

  • Chmil, Oleksandra, Parimate analüüsi ja projektijuhtimise praktikate rakendamise uuring IT - projektide edukuse tagamiseks valitud ettevõttes, Magistritöö, 2020, TTÜ.

Kindlasti on paljud tööd veel ka erinevates projektijuhtimise aspektides huvipakkuvad. Valik lõputöid veel TÜ Pärnu kolledži ja Tehnikaülikooli lehel.

bottom of page