top of page
Search

Projektijuhi ja vanemprojektijuhi kutseeksam 8.-9. detsembril 2017

Meil on hea meel meenutada, et EPMA korraldab järgmise projektijuhtide kutseeksami 8.-9.12.2017. Eksami täpne aeg ja koht antakse e-posti teel teada kõigile, kes on esitanud dokumendid tähtaegselt ja eksamile registreerinud.


Kutsetunnistus “Projektijuht, tase 6” on suunatud vähemalt 3 aastat projektijuhina töökogemust omavatele inimestele, kes soovivad tõendada oma projektijuhi kompetentsuse taset Eestis või rahvusvahelisel tasandil. “Vanemprojektijuht, tase 6″ kutse taotlemise eelduseks on 5 aastane töökogemus projektijuhina, sealhulgas kolm aastat programmide ja keerukate projektide juhtimisel. Kutse omistamine toimub kutsestandardi, sellele vastava kutse andmise korra ja hindamisstandardite kohaselt.

Detsembris toimuval kutsseeksamile osalemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg on 28.11.2017.


Eksami ja kutsetunnistuse korralduse ja sisuga on võimalik täpsemalt tutvuda EPMA kodulehel.

7 views0 comments
bottom of page